English Info FiskeBåt - Twitter FiskeBåt - LinkedIn FiskeBåt - FaceBook FiskeBåt - RSS
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 19. NOVEMBER  •  FISKEBÅT
Verkty Sidekart Print Font strrelse Font strrelse
fiskebat.no
Nyheter
Fiskeflåten går for hybrid
Klima på dagsorden
Satsar på gass og straum
70 000 tonn tobis
Lanserer nytt fiskespill
NRK treng bildehjelp
Oppklarende om fiskehandel
Nye arter MSC-sertifisert
2,5 millioner i selfangststøtte
Årets første loddefangst
Krev avklaring om helikopter
Norsk fish and chips
Sjømat Norges månelanding
Vil auke fisket etter reker i Barentshavet
Nye reglar for fiske i Barentshavet
Brukbar sildeuke trass i at silda står dypt
Sikrer vern mot olje
Miljøfokus på årsmøtet
Etterlyser fiskemerker
Ny eksportrekord for norsk sjømat
Silda holder seg i Smutthavet
Tidenes høyeste verdi
Urolige for beredskapen
Krever dobbel skatt fra fiskere
Uforståeleg dom, men droppar anke
Arbeidsliv
Eksport
Rekordvekst for sjømateksporten
Redusert pelagisk eksport
Rekordeksport til nå i år
Torskefisk for en milliard i april
Torskeframstøt i Kina
Redusert torskeeksport i oktober
Rekordhøy eksport i mai
Økning for fersk og fryst torsk
Redusert klippfiskeeksport
Reduksjon for sild og makrell
Nedgang i sjømateksporten
Størst i Russland og EU
Redusert torskeeksport
Nedgang, men nest beste år
Nedgang i sjømateksporten
Torskeeksporten økte
Nedgang for fersk og fryst torsk
Opp for sild - ned for makrell
Opp for saltfisk-ned for klippfisk
Sild drar opp eksport-tallene
Fangst
Haster med selfangst-avklaring
God sesong i Vestisen
Line tilbake på Flemish Cap
Forsøk med fangstbegrensning
Ingen kvalitetsforskjell
Fire skuter på selfangst
Selfangstopplegget klart
Fiskeri
Litt mindre EU-lodde
Godt sildefiske i helgen
HI-direktøren: - Sanninga har datostempling
Mindre aktivitet i sildefisket
Sildefisket godt i gang i nord
Stor interesse for nvg-silda
Makrellfisket mot slutten
Årets beste makrelldag
Fullt trykk i makrellfisket
God start på makrellfisket
Makrellsesongen er i gang
Fiskets gang den siste uken
Første fangster av nordsjøsild
Tobisfisket i gang
Ikkje alle har fri
Svært godt kolmulefiske
God fart i kolmulefisket
Fiska for 35 mill.kr. på fem veker
Loddeøkning på Island
Fangstverdi tilbake på rekordnivå
Rekordår i Råfisklaget
Fiskeskjer dobla
Nye Fiskeskjer med makrellrekord
Sildefisket værhindret
Hardhaus-rekord blir ståande?
Forhandlingar
Færøyane trappar kraftig opp sildefisket
Makrellforhandlingar i Irland
Ingen avtale på sild og kolmule
Ny runde på sild og kolmule
Makrellavtale klar
Ny makrellrunde i Bergen
Pause i makrellforhandlingane
-EU og Island ville ha tilleggskvote
Ingen makrellavtale
Nytt makrellforsøk
Ingen makrellavtale
Nytt forsøk - no i Bergen
Ber Norge vise fasthet
Forhandlingskøyr i januar
Norsk-grønlandsk avtale
Ny runde om kolmule
Ingen sildeavtale
Forhandlinger
Forhandler om milliarder
Lodde-enighet
Makrellavtale klar
Norsk-russisk avtale klar
Resulatløse møter i København
Enighet med Færøyene
Kolmule- og sildeavtale klar
Makrell inn i EU-forhandlingene
Forhandlingskøyr i januar
Samordnet makrellstrategi
Makrellforhandlinger i London
Ingen sildeavtale foreløpig
Vil reforhandle Smutthullavtalen
-Sonetilhørighet må avgjøre
Ønsker bedret farvannsadgang
Kolmuleavtale klar
-Avklaring nødvendig no
Avtalen med EU klar
Avsluttende runde med EU
Makrellmøte i Frankrike
Ny runde om sild og kolmule
Forsking
Rapport om friare reiskapsval
Meir til makrellforsking
Lovande for kolmule
-Svært positivt
Varslar torskenedgang
-Snart stabilisert hysebestand
Vil ha lågare seikvote
Nok mat til silda?
-Overvaking på minimumsnivå
Vil løyve ein million til forsking
Nytt forskingsprosjekt for trål
Vil ikkje spekulere
Sildenedgangen bremsa
Loddebestand som i fjor
Torsk langt mot nord
Meir lodde i nord og aust
Forskar på samspel i Barentshavet
God utvikling for lange og brosme
-Kvoten attspeglar sildebestanden
Ny makrellvurdering i neste uke
Nytt makrellråd i april eller mai
Møte om auka ressursforsking
Makrellen tar for seg av sild
Ønskjer seg gytefelttokt
-Tråltokt viktig
Forskning
Åtte millioner til utvikling av ny redskap
Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet
Slipper inn i russisk sone
Mye loddeyngel i Barentshavet
Har fått nok niser
Vil leie kystnotfartøy
Stor og fin loddeyngel
-2014-årgangen tegner å være sterk
-Usikkerhet om sild
Eros på tobistokt
Onsdag siste frist for sildemøtet
Rapport fra skreitoktet
Endrer klimaet fiskeri?
Åpent møte om sildeforskning
Utsatt metoderevisjon for nvg-sild
Makrell sunt også på boks
Pelagisk møte om sildeforskning
-Bedre dekning, større usikkerhet
Diskuterer sildeforskning
Sildetoktet avsluttet
Lite sild nord for 68-graden
Bruker også sonar i sildeletingen
Gytetoktet så langt
Silda senere på avtrekkeren
Dagbok fra sildetoktet
Forvaltning
Endret torskeforvaltning
Helse
Sild enda sunnere!
Satser mer på barn
Solskinnsvikaren
FN anbefaler sjømat
Fiskeforbruket opp 7%
Helsefordeler skal dokumenteres
Internasjonalt
Fiskebåt er kritisk til EU-kvote på snøkrabbe
Kartlegg lodda rundt Island
Nye forhandlingsrunder
Russerne skaper vansker
Talte ved Stillehavet
Deltok på Brexit-møte
Avtale om sild og kolmule
Semje med Grønland
Fiskeriavtalen med EU klar
Bestandsfordeling på London-møte
Forhandlingshausten i gang
-Betydelige utfordringer
Usikkert i Smutthullet
Enighet om Polhavet
Nord-atlantisk ministermøte
-Et skritt i riktig retning
Norge og Grønland enige
Fiskeriavtalen med EU klar
Nærare norsk- ukrainsk samarbeid
Viktig registreringsfrist denne uka
Ny makrellrunde
Pause for sild og kolmule
Kolmule- og sildeforhandlingar
Loddekvote på 120 000 tonn
Norsk-russiske forhandlingar
Historie
Møttes igjen etter 51 år
Tolv kilo fiskeri- og kysthistorie
Juss
Fiskebåt er kritisk til EU-kvote på snøkrabbe
-Grunnlovsendring må til
Hekktind-skipper frifunnet
Volstad tapte knapt
Spenning om Volstad-dom
Volstad-dom i veke 43
Ny Høgsterettsrunde om Volstad
Roaldsnes om kvotesaka
Volstad-saka i gang
Volstad-saka i Høgsterett
-Fiskeridirektoratet melde ikkje saka
Kommentar
-Kan fisk spises?
Konferanse
Foredrag fra torskekonferansen
Ny ungdomsmønstring til hausten
Rekekonferansen avlyst
Reke- og skalldyrkonferanse i mai
Konferanse om fiskeri og seismikk
Kjem til torskekonferanse
Stor interesse for torskekonferanse
Drønen Ringdal til torskemøte
Siste frist for pelagisk seminar
Stort torskeseminar i Ålesund
Kvoteavtaler
Færøyane trappar kraftig opp sildefisket
Pelagiske forhandlinger avsluttet
Neste års torskekvote som i år
Kvoteøkning på 14% for makrell
Kvoteråd
Kvoteråd for øyepål
Null-råd også ved Island
Null-råd for lodde
Lodderåd utsett
-Svært gledelig
Dobling for nvg-sild
Kolmuleøkning på 73%
Makrell-råd opp 22%
Direkteoverføring av kvoteråd
Ingen makrelløkning i år
Økt makrellråd for 2016
Opp for sei-ned for torsk og hyse
Lavere rekekvote med ny modell
Kraftig ned for nordsjøsild
Spenning om kvoteråd for 2017
Høyt øyepål-råd
Doblet rekekvote i sør
Ikke loddefiske i nord neste år
Næringen vil komme med nye innspill
Kva har skjedd?
-Krevende for fiskerne
Spenning om kvoteråd
Nesten uendret på Flemish Cap
Kvoteråd for blåkveite
Kvoteråd for hyse opp 9%
Marked
Verdiøkning i sjømateksporten
Sjømateksport for 91 milliarder
Sandberg til Brasil og Chile
Hyppigere minstepris for torsk
Mer penger til fiskeglade barn
Rekordhøy sjømateksport
Ny minsteprisordning for makrell
Ny representant i Polen/Tyskland
Fortsatt vekst i sjømateksporten
Norsk sjømat-standard for Europa
Slår alarm om eksportløyve
Økt pelagisk eksport
Ny torskerekord
Eksportøkning på 22%
Vekst på 29% i februar
Pelagisk økning
Eventyrlig januareksport
Nytt rekordår for torskeeksporten
Rekordeksport i 2015
Redusert pelagisk eksport
Enighet om minstepriser
Rekordår for torskesektoren
Stabil pelagisk eksport
Nytt rekordår for norsk sjømat
Initiativ for lange og brosme
Marknad
Leinebris med britar på linetur
Leinebris klar for fish&chips-besøk
Minsteprisar på makrell vidareført
Friske takter av Carisma
Verdas største sjømatmesse i gang
Geir II-torsk på Egon-menyen
Fish&chips-fest på 17.mai
Mange på torskeoppdrag i London
Torske-PR i London
Ramoen-filet på britisk prisutdeling
Vinnar kjøper fisk frå Geir og Ramoen
Prisdryss i London i dag
Samde om minsteprisar
Fiskeriministeren til Tyrkia
Britisk linebesøk
Minstepris som før på nvg-sild
Ny kvalitetsforskrift
Sjømatrådets mann i London
-Torskeprisen skal noko opp
God prisutvikling for hyse
Ny fiskesalslagslov
Omsette for sju milliardar
Media
Fiskebåt-initiativ på TV2-nyhetene
Berekraft-bodskap til journalistar
Sjøfartsdirektoratets nye nettsider
Ringnotflåten møtte NRK
Fiskerihistorie på engelsk
Populær makrellfilm med Smaragd
Smaragd i flott makrellfilm
Stor interesse for Hermes i UK
Hermes-programmet kan sjåast på nettet
Hermes på BBC
FbFi fortsatt på glattisen
Behov for ny kalkulator i FbFi?
Atlantic går til filmen
NRK-innslag om nybygg
Redningshelikopter-kjøp tar 25 år
Ustoppelege Inge H.
-Feil i framstillingen
Ny pris til "Havets sølv"
Vinn tur for to til UK
Klippfiskhistoria på TV2
Miljø
Vil forby forurensende plast
Strandryddinga er i gang
Mange vil være med å rydde
Fiskebåt inviterer til ryddedugnad
Vil kartlegge nye fiskeområde
Skal få ny kunnskap om plast i havet
Møte om sårbare bunnhabitat
- Det er plass til både olje- og fisk
Miljøpris til Nordic wildfish
Svalbard/Barentshavet kartlegges
God miljøtilstand i Norskehavet
Forskere ut mot Greenpeace
Kan redusere utslipp uten avgifter
Først med avfall
Skal samle inn søppel
NOx-støtte også i 2018 og 2019
Tidoblet utslipp med ny metode
Barentshavet fortsatt varmt
Skadelig oljeutslipp
Gratis levering av hav-søppel
Juvels krillfiske miljøsertifisert
Fisk presses nordover
Sammen om strandrydding
-Statoil søker om oljeutslippstillatelse fra Oseberg
-Ikke farlig
Nybygg
Vestliner døypt og klar for fiske
Snart 30 nye
Skal bygge ny reketrålar
Reportasjar om Leinebris
Nye Ramoen sjøsett
Nye Leinebris på veg hjem
Nye ”Ramoen” straks klar for havet
Ny Veidar bestilt
Ny Rav i 2018
Ny båt til Strand-rederiet
Kvannøy døpes i morgen
Holmøy snart klar for dåp
Holmøy døypt
Havfisk bygger ny tråler
Dåp og fest i Lødingen
Dåp for Haugagut
Organisasjon
Ressursforsker til Fiskebåt
Fiskebåt utvider staben
Vellykka møte for Stor kyst
Over 20 nye medlemmer i Fiskebåt
Ny avdelingsleder i Fiskebåt
Enorm interesse for årsmøtet
Østervold held fram i sør
Leinebø attvald i vest
Tidenes yngste overtar i nord
Samstemt årsmøte i Fiskebåt Nord
-Enorm etterspørsel etter arbeid
Fiskebåt Nord starter
Aarvik ny nestleiar
Snart regionale årsmøte
Medlemsmøte for reketrål
Vellykka Solstrandseminar
Ålesundsprogrammet klart
Sjømatpolitikk på Solstrand
Vellykket medlemsmøte
Spennende pelagisk medlemsmøte
Gregussen har overtatt
Pelagisk medlemsmøte
Årsmøtedatoane klare
Rasmussen ny nestleiar
Aktuelle trålsaker på medlemsmøte
Politikk
Eidesen: Høyringsfrist i dag
- Må kunne kjøpe seg fri frå pliktene
Sandberg møter motstand
Nå kommer havmeldingen
Fiskebåt er kritisk til EU-kvote på snøkrabbe
Møtte Gahr Støre
Heftig debatt
Ber om innspill til havstrategi
-Havstrategiens effekt for fiskeren
Nei til uavhengig sildegransking
Havstrategi våren 2017
Deltar på regjeringens havkonferanse
Ny politisk rådgiver for Sandberg
Havnæringene får mer til forskning
Ny statssekretær for fisk
Pliktkommisjonen oppnevnt
Sildeforskningsdebatt i Stortinget
-Fiskeriene må komme først
Silda blir politsk
Fiskebåt på seminar om miljøskatt
Møtte ministeren
Enighet om økt ressursforskning
Vil lære av Polen
Liten snuoperasjon
-Dyktig, med stort engasjement
Regulering
Vil kartlegge nye fiskeområde
Møte om sårbare bunnhabitat
Landingsforskriften på agendaen
Ingen tobisøkning i år
Vil ha kommersielt raudåtefiske
Åpner stengte blåkveitefelt
Egen forvaltning av høstsild?
Reguleringane kjem på plass
Felles vassild-initiativ
Bærekraftig rekefiske i sør
Protesterer mot stengingsforslag
Anbefaler kvotefleksibilitet
Nye områder åpnet for tobisfiske
Utfordringer i Smutthullet
Fem får delta i prøvefiske etter tobis
Ny sjanse for linefartøy
Utvidet stenging
Område stengt for loddefiske
To får fiske makrellstørje
Tobisråd på 100 000 tonn
Ber om gjenåpning av rekefisket
Rekefisket i sør stanses
Snøkrabbefisket skal reguleres
Makrellregulering i nord
Utvidet aktsomhetsområde
Rekruttering
Stinn brakke på ungdomsmønstring
Havfisk årets lærebedrift
Flere vil til fiskeri og havbruk
Fiskere attraktive også på land
Sjømatkonferanse for lærere
Størst behov for maskinister
Etablerer marint kompetansesenter
Rekordsøkning til marine fag
Mer behov for formell kompetanse
Storstilt ungdomsmønstring
Eineståande ungdomsmønstring
Klart for rekordstor mønstring
Sjømatfagene populære
Nordnes årets lærebedrift
Fokus på sjømatyrke
Offisersbehovet undersøkes
Kjemper for maritime fag
Fiskebåt på messe
Sikkerhet
Utsetter ISM-innføring
Problematisk overgang
ISM-frist nærmar seg
Hele kysten skal få bølgevarsel
-For mange ulykker
Statsbudsjett 2017
Redusert produktavgift
100 mill.til forskingsfartøy
Teknologi
Molnes i tekno-toppen
Roaldnes med ny fryseteknologi
Pelagisk program klart
Mange på Danfish
Krevende fangst får tekno-hjelp
Ny teknologi for havfiskeflåten
Teknologikonferanse i Ålesund
Økonomi
Prestfjord kjøper Andenesfisk I
Uendret styringsrente på 0,5%
Godt kvartal for Havfisk
Styringsrenten ned til 0,5%
Årsresultat på 228 mill. for Havfisk
Uendret styringsrente
Bedre for trålere og linefartøy
Enighet om minstepriser
Historiske tariff-forhandlingar
-Svak krone og låge renter i lang tid
Tidoblet verdiskaping i sjømat
Styringsrente på 1%
Verdiskaping på 87 milliarder
Prisforhandlingane utsett
Uendret styringsrente
Verdiøkning på 1,5 milliarder
Tariffsemje for havfiskeflåten
Redusert lønnsomhet i fjor
Gjennomsnittsprisen økte med 23%
Uendret styringsrente
Uendret styringsrente
-Næringas viktigaste oppdrag
Uendret styringsrente
Også verft reagerer
Sjømat med mest verdiskaping
Årsmøte 2015
Rekorddeltagelse på årsmøtet
Alt klart for stormøte
-Tre kontroversielle forslag
-Voldsom innovasjonskraft
-Nytt forskingsorgan
FiskInfo lansert
-Kvoterådene må være presise
Det nye Fiskebåt-styret
-En av framtidsnæringene
Berfjord ny Fiskebåt-leiar
Årsrapport for 2014
Årsmøte 2016
Media
Kontakt oss
Fiskebåt-synspunkt
For medlemmer
FISKE
Reguleringar 2016
2016-reguleringane
Kommersielle fiskeslag
Aktuelle lover og forskrifter
Aktuelle lover og forskrifter
Elektronisk rapportering
Elektronisk rapportering i NØS
Aktuelle kart
Aktuelle kart
ORGANISASJON
Fiskebåt-synspunkt
Fiskebåt om Tveterås-utvalget
Fiskebåt-synspunkt
Om Fiskebåt
Fiskebåt
Regionlag
Tre regionlag i Fiskebåt
Skjemaer
Reiseregning
Tariffavtalar
Hovud- og tariffavtalar
Årsmøte
Små glimt frå årsmøte
Fiskebåt skal bli meir synleg
Innlegg frå årsmøtet i Fiskebåt
Styrka ressursforsking er avgjerande for å lukkast
- Nyskapande og grønt gir konkurransekraft
- Nå er tiden inne for politiske beslutninger
Stemningsfull opning av årsmøtet
Vedtekter
Fiskebåts vedtekter
LENKER
Fiskeridirektoratet
Fiskeridirektoratet
Norske fiskerisider
Norske fiskerisider
Rederi
Rederi
Sjøfartsdirektoratet
Sjøfartsdirektoratet
Vær
Vær
ANNET
Tilgjengelege gjennom jula
ISM i fiskeflåten
Sosiale medium
Retningslinjer for sosiale medium
ISM
ISM i fiskeflåten
NOx-avtalen
NOx-avtalen
Sertifikat og sikkerhet
Sertifikat og sikkerhet
Utdanning
Mange muligheter i havfiskeflåten
Sertifikatkrav
Aktuelle skular
Tilskudd til opplæringsstillinger
Finn ditt Opplæringskontor!
Karrieremuligheter i fiskeriene
Fagbrev utan vidaregåande skule
Havfiskeflåten: Action, high-tech og god lønn
Medlemsfartøy
Medlemsfartøy i Fiskebåt
Polaris
Hvitfisktrålere
Arctic Swan
Atlantic Star
Atlantic Viking
Båtsfjord
Doggi
Gadus Neptun
Gadus Njord
Gadus Poseidon
Granit
Haltentrål
Havbryn
Havstrand
Havtind
Hermes
Holmøy
J. Bergvoll
Kasfjord
Kongsfjord
Kågtind II
Langenes
Langøy
Molnes
Nordstar
Nordørn
Nordøytrål
Krabbefartøy
Arctic Opilio
Arctic Pioneer
Arctic Wolf
Northeastern
Polar Pioneer
Polaris
Prowess
Røstnesvåg
Tromsbas
Krillfartøy
Kystfartøy
Akselson
Arnøytind
Asbjørn Selsbane
Ballstadøy
Bernt Oskar
Båragutt
Einarson
Fugløyfjord
Hege Theresa
Hellevig I
Hunter
Johan Berg
Kamilla Grande
Koralen
Koralhav
Leander
Lise-Beate
Lofothav
Meløyfjord
Myrefisk
Nina Iren
Nordhavet
Nordsild
Nystrøm
Olagutt
Linefartøy
Atlantic
Fiskenes
Fjellmøy
Frøyanes
Frøyanes Senior
Geir II
Håflu
Keltic
Leinebris
Loran
Nesbakk
O. Husby
Sjøvær
Vestliner
Veststeinen
Vonar
Østerfjord
Pelagiske trålere
Gambler
Gollenes
Havstål
Hellevig 1
Herøyfjord
Håflu
Liafjord
Lønningen
Lønnøy
Magnarson
Morten Einar
Mostein
Piraja
Rødholmen
Sille Marie
Svensgam
Trygvason
Vikingbank
Reketrålere
Arctic Swan
Kågtind II
Northguider
Remøy
Ringnotfartøy
Andrea L
Birkeland
Bjarne Nilsen
Christina E
Eros
Fiskebas
Fiskeskjer
Gambler
Gardar
Gerda Marie
Grimsholm
Gunnar Langva
Hardhaus
Hargun
Harvest
Haugagut
Havglans
Havskjer
Havstål
Herøy
Herøyhav
Ingrid Majala
Kings Bay
Knester
Kvannøy
Selfangstskuter
Havsel
Kvitungen
Meredian
Stålbas
Fakta
Fangstmetodar
Pelagisk trål
Fiske med ringnot
Fiskeri
Berekraft
Verdiskaping
Historia
Om Fiskebåt
OM FISKEBÅT
KONTAKT
STYRE
ADMINISTRASJON
Kalender
Rentemøte, Norges Bank
Næringskomiteen: Innstilling om sjømatindustrimeldinga
Stortinget:Sjømatindustri-meldinga
Fisk og seismikk 2016
Årsmøte Vest-Norges Fiskesalslag
Åpent møte om pelagisk forskning
Seafood Expo Global
Fisker i regelverksjungelen
Årsmøte i Surofi
Reke- og skalldyrkonferanse
Revidert nasjonalbudsjett
Årsmøte i Sildelaget
Kvoteråd Islands-lodde
Årsmøte i Råfisklaget
Reguleringsmøte
Kvoteråd for Barentshavet
Styremøte i Fiskebåt
Kvoteråd for Nordsjøen
Midsundkonferansen
Nor-Fishing
Medlemsmøte Stor kyst
Medlemsmøte Fiskebåt Vest
Styremøte i Fiskebåt
Pelagisk Arena 2016
Kvoteråd for makrell, nvg-sild og kolmule
2008
Nytt og aktuelt
Fiskeripolitisk toppmøte
Brei støtte til omorganisering
Velkommen!
Regulering av øyepålfisket
Reguleringer 2013
Norge og Grønland enige
Uer-regulering klar
Kjøper seg opp på Shetland
Nye minstepriser for torsk
Ber om meir havforsking
Torskeeksporten økte
Omlegging av fiskebat.no
Spør om havforsking
-Moderat fiskepress viktigast
-Undervurdert makrellbestand
-Gamaldagse metodar
Krever større makrellkvote
Ingen avtale med EU før neste år
Tre gonger så mykje makrell som i 2007
-Vanskeleg å forstå
Vil ha mer forskning på sild, torsk og makrell
Stort vindkraftprosjekt skrinlegges
Eksportøkning i november
-Milliardverdier i spill
Torskeauke for trål og line
Videoarkiv
Videosnuttar
Makrellfiske
Sildefiske
Kalender
Kalender
Bildeseriar
Ising i Barentshavet (foto: Romund Åsheim)
Færingehavn i forfall
Den Norske Matfestivalen 2009
Sildelandligge
Representantskapsmøtet 2008
Samba og fiskeripolitisk debatt
Trålgjengen på fjordtur
Rosshavet
Representantskapsmøtet 2007
Aalesunds Rederiforening 100 år
Båtparade i Ålesund
Uerfiske i Smutthavet
Norske modellbåtar frå Island
Media
Abonnér
Bildearkiv
Kontakt oss
Fiskebåtredernes Forbund
Administrasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Styre
Fiskebåtredernes Forbund
Ordførar
Ordførar i representantskapet
Reguleringar 2012
Reguleringa av fisket i 2012
Videoar
Storbølga

 
KalenderKALENDER

Årsmøte 2014

Bilde: ÅrsmøtevedtakÅrsmøtevedtak
Les meir
Bilde: -Takk for innsatsen!-Takk for innsatsen!
Les meir
Bilde: Roaldsnes attvaldRoaldsnes attvald
Les meir
Bilde: -Konkurransekrafta må aukast-Konkurransekrafta må aukast
Les meir
Bilde: UnderhaldningUnderhaldning
Les meir
Bilde: Samrøystes om strukturSamrøystes om struktur
Les meir
Bilde: TalaneTalane
Les meir
Bilde: -Gledeleg forskingsinitiativ-Gledeleg forskingsinitiativ
Les meir
Bilde: Vil finansiere forskarstillingarVil finansiere forskarstillingar
Les meir
Bilde: Spennende sakliste klarSpennende sakliste klar
Les meir
Bilde: Årsrapport 2013Årsrapport 2013
Les meir
Bilde: To statsrådar til årsmøtetTo statsrådar til årsmøtet
Les meir
Bilde: Årsmøte 2014Årsmøte 2014
Les meir
Bilde: Årsmøte-delegataneÅrsmøte-delegatane
Les meir
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER

INTERNASJONALT

24.01.2017Fiskebåt er kritisk til EU-kvote på snøk...
20.01.2017Kartlegg lodda rundt Island
21.10.2016Nye forhandlingsrunder
14.10.2016Russerne skaper vansker
29.09.2016Talte ved Stillehavet
24.08.2016Deltok på Brexit-møte
16.12.2015Avtale om sild og kolmule
09.12.2015Semje med Grønland
07.12.2015Fiskeriavtalen med EU klar
12.10.2015Bestandsfordeling på London-møte

MILJØ

11.05.2017Vil forby forurensende plast
02.05.2017Strandryddinga er i gang
18.04.2017Mange vil være med å rydde
12.04.2017Fiskebåt inviterer til ryddedugnad
05.04.2017Vil kartlegge nye fiskeområde
29.03.2017Skal få ny kunnskap om plast i havet
24.03.2017Møte om sårbare bunnhabitat
24.11.2016- Det er plass til både olje- og fisk
16.08.2016Miljøpris til Nordic wildfish
20.05.2016Svalbard/Barentshavet kartlegges

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket