Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 15. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Stolte eigarar: Eigarane gler seg til å ta i bruk den nye fiskebåten. Fv. Reiar og skipper i Atlantic Longline AS Kjell-Gunnar Hoddevik, designar ved Skipsteknisk Kjetil Nyvoll og chief og reiar i Atlantic Jonny Årvik. (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt).

Fiskeflåten går for hybrid

To hybride havgåande fiskebåtar er kontrahert, og ein tredje er på veg. Fiskeflåten er offensive med å ta i bruk ny miljøteknologi.
Nybygget til Atlantic Longline AS i Ålesund blir det første hybride linefartøyet. Fartøyet med ei lengde på 62.80 meter, skal i tillegg kunne fiske med snurrevad, og blir den største som så langt er bygd i si klasse. Ved å ta i bruk batteriteknologi vil reiarlaget spare fleire titals tonn diesel i året. Dette fører til kraftige reduksjon i utslepp av klimagassar.

- Vi er svært opptatt av å få klimagassutsleppa så lave som mogleg. Batteripakken som kjem om bord i Atlantic vil først og fremst avlaste hovudmotoren, slik at den kan gå jamnare og på eit meir gunstig turtall. Til dømes når vi går i ruskete sjø vil dette ha stor innverknad. I tillegg til batteripakken har vi gode system for gjenbruk av varme, og vi har den beste teknologien for å redusere NOx-utsleppa, seier Kjell-Gunnar Hoddevik, skipper og dagleg leiar i Atlantic Longline.

Miljøteknologi
Fleire fiskebåtreiarar satsar på miljøvennlege og energieffektive løysingar når dei bygger nytt. Reiarlaget Lie Gruppen i Hordaland, har nyleg kontrahert ein hybrid snurpar som vekslar mellom LNG og straum.

- For oss er det viktig å vere i forkant når det gjeld å ta i bruk miljøteknologi. Ved å ta i bruk LNG med elektrisitet, tar vi eit langt steg i retning av å redusere klimagassutsleppa. NOx-utsleppa blir redusert med 90 prosent og CO2-utsleppa med 20 prosent, seier dagleg leiar i Liegruppen fiskeri, Ole Christer Lie.
Offensive reiarar

Miljøutfordringane er også hovudtema når Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon held årsmøte 14. og 15. februar.

- For Fiskebåt er det viktig å vere offensive, når det gjeld å ta i bruk ny teknologi for å redusere utsleppa av klimagassar. Alle som bygger nytt, prøver å finne løysingar som gjer at forbruket av drivstoff blir så lavt som mogleg. For oss er dette eit prioritert område, og vi er difor glade for at klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) vil halde hovudinnlegget på årsmøtet vårt, seier Audun Maråk, dagleg leiar i Fiskebåt.

Fiskebåt jobbar for at fleire reiarar skal ta i bruk nye og meir energieffektive løysingar. Dette arbeidet skjer mellom anna gjennom partnerskapsprogramet Grønt Kystfartsprogram, som blir administrert av DNV GL.

Fakta om Atlantic:
- Fartøyet er 62,80 meter lang og 14,0 meter brei.
- Er utstyrt for å fiske både med line og snurrevad.
- Har hybrid framdriftssystem som kombinerer diesel og elektrisitet.
- Blir bygd ved verftet Tersan i Tyrkia.
- Planlagt levering er i oktober 2019.
- Skipet er designa ved Skipsteknisk i Ålesund.

Fakta om Libas
- Fartøyet er 86 meter lang og 17,80 meter brei.
- Er utstyrt som snurpar og for både singel- og dobbeltrål
- Har hybrid framdriftssystem som kombinerer LNG og elektrisitet.
- Har ein 350 cum LNG tank.
- Blir bygd ved Cemre i Tyrkia.
- Skipet er designa av Salt Ship Design på Stord.
 

NYHETER

Klima på dagsorden

Klimautfordringene blir hovedtema på Fiskebåt sitt årsmøte. Dette er også hovedtema i årsrapporten som følgjer vedlagt.Les heile saka
NYHETER

Satsar på gass og straum

Liefamilien satsar på straum og gass når dei byggar nytt. Libas blir den første fiskebåten som kombinerer gass og straum.Les meir
NYHETER

70 000 tonn tobis

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på 70 000 tonn tobis i 2018. Etter at det er gjennomført akustiske tokt, vil det foreligge nye råd 15. mai.Les hele saken
NYHETER

Lanserer nytt fiskespill

I et nytt dataspill kan en fiske seg opp fra en liten sjark og ende opp med en havgående tråler.Les hele saken
NYHETER

NRK treng bildehjelp

Har du opplevd ising på båten, og har du bilde eller video av det. Då er NRK interessert i kome i kontakt med deg.Les heile saka
NYHETER

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket