Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 19. NOVEMBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp). (Foto: Odd Kristian Dahle/Fiskebåt.)

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.
I møtet med hele den politiske ledelsen i fiskeridepartementet gikk næringens representanter gjennom et omfattende tallmateriale. Fra fiskerinæringen stilte Audun Maråk/Fiskebåt, Kjell Ingebrigtsen/Fiskarlaget, Sveinung Flem/Surofi og Trygve Myrvang/Råfisklaget.

De to salgslagsrepresentantene la fram tallmateriale som viser hvor stor andel av råstoffet fra fiskeflåten som går på auksjon, hvor mye som er på kontrakt, og hvor mye som er egenovertagelse av fiskerne.

Tallenes tale
Statistikken fra salgslagene viser stabilitet, og at industrien har fått det de har etterspurt.

Det har vært en viss økning i omsetning på kontrakt. Dette er også noe som sjømatindustrien har etterspurt for å sikre egen drift og stabilitet. Statistikken viser også at andelen av førstehåndsomsetningen der fiskerne overtar egen fisk i egne selskap, utgjør en svært liten og stabil andel av totalt kvantum.

Ett markert unntak
Tallene viser en viss utvikling der den vertikalintegrerte industrien (altså selskap som i dag eier fartøy og har egne landindustrianlegg) overtar en større del på kontrakt enn de kjøper på auksjon. Når disse selskapene selv overtar på kontrakt fører dette til at det blir mindre råstoff tilgjengelig på det åpne markedet. Det er også en viss økning i SUROFI sitt distrikt i omsetning på kontrakt.

Politisk vilje og ønske
I møtet ble det også gjort et poeng av at det i stortingsmeldingen om en konkurransedyktig sjømatindustri, er synliggjort fra Nærings- og fiskeridepartementet at det bør legges til rette for at mest mulig av fisken kan omsettes i velfungerende auksjonsmarkeder. Dette vil gi en samfunnsøkonomisk effektiv fordeling og omsetning av ressurser, og samtidig høyest mulig verdiskapning.

Næringsrepresentantene var tydelige overfor politiske ledelse på at det departementet skriver i stortingsmeldingen er i tråd med hvordan næringen også ser og forstår realitetene.
 

NYHETER

Klima på dagsorden

Klimautfordringene blir hovedtema på Fiskebåt sitt årsmøte. Dette er også hovedtema i årsrapporten som følgjer vedlagt.Les heile saka
NYHETER

Satsar på gass og straum

Liefamilien satsar på straum og gass når dei byggar nytt. Libas blir den første fiskebåten som kombinerer gass og straum.Les meir
NYHETER

70 000 tonn tobis

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på 70 000 tonn tobis i 2018. Etter at det er gjennomført akustiske tokt, vil det foreligge nye råd 15. mai.Les hele saken
NYHETER

Lanserer nytt fiskespill

I et nytt dataspill kan en fiske seg opp fra en liten sjark og ende opp med en havgående tråler.Les hele saken
NYHETER

NRK treng bildehjelp

Har du opplevd ising på båten, og har du bilde eller video av det. Då er NRK interessert i kome i kontakt med deg.Les heile saka
NYHETER

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket