Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 15. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L
Lynx-helikoptera til Forsvaret er i ferd med å bli gamle og utslitt.

Krev avklaring om helikopter

Fiskebåt ber Forsvarsdepartementet kome med ei utgreiing om korleis dei skal handtere dei store forseinkingane av dei nye redningshelikoptera NH-90.
I eit brev til Forsvarsdepartementet ber Fiskebåt om at det leggast fram ein plan for avbøtande tiltak medan ein ventar på å få nye helikopter.

Milliardbeløp
Utskifting av helikoptera skal koste til saman 7,2 milliardar kroner og skulle vere på plass for lengst. Tidlegare var kystvaktskipa utrusta med Lynx-helikopter, men desse er no tatt ut av teneste fordi dei er for gamle.

I 2001 bestilte det norske forsvaret 14 helikopter av typen NH 90. Åtte til Kystvakta og seks til marinen sine fregattar. I 2009 landa det første i Norge, og er enno under uttesting.

Beredskap
Dette fører til uro for fiskeflåten fordi beredskapen på havet er svekka, sidan Kystvakta no seglar utan helikopter.

I brevet frå Fiskebåt blir det peika på at helikoptera også er viktige for å sikre ressurskontrollen.

Kontrakt
Ifølgje Aftenposten har Norge fleire gongar vurdert å seie opp kontrakten med den italienske leverandøren. No blir det gjennomført ei omfattande testing for å sjå om helikoptera tilfredsstiller krava.

Forsvarssjef Haakon Brunn-Hansssen, seier til Aftenposten, at svara frå testinga vil foreligge om kort tid og at Forsvarsdepartementet då vil få rapporten.
 

NYHETER

Klima på dagsorden

Klimautfordringene blir hovedtema på Fiskebåt sitt årsmøte. Dette er også hovedtema i årsrapporten som følgjer vedlagt.Les heile saka
NYHETER

Satsar på gass og straum

Liefamilien satsar på straum og gass når dei byggar nytt. Libas blir den første fiskebåten som kombinerer gass og straum.Les meir
NYHETER

70 000 tonn tobis

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på 70 000 tonn tobis i 2018. Etter at det er gjennomført akustiske tokt, vil det foreligge nye råd 15. mai.Les hele saken
NYHETER

Lanserer nytt fiskespill

I et nytt dataspill kan en fiske seg opp fra en liten sjark og ende opp med en havgående tråler.Les hele saken
NYHETER

NRK treng bildehjelp

Har du opplevd ising på båten, og har du bilde eller video av det. Då er NRK interessert i kome i kontakt med deg.Les heile saka
NYHETER

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket