Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
TIRSDAG 15. OKTOBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

Brukbar sildeuke trass i at silda står dypt

Silda står fortsatt både dypt og langt ute i havet. Sist uke ble det landet 23 000 tonn, melder Sildelaget.
Det meste ble innmeldt fredag og lørdag med hele 17 800 tonn. Ringnot har bidratt mest med 9 200 tonn, kyst med 5 400 tonn, trål med 4 500 tonn og fra tre danske fartøy er det innmeldt 3 900 tonn.

Snittvekter
Størrelsene på silda vest i havet har snittvekter i området 307- 365 gram, med totalsnitt på 350 g. Disse størrelser er attraktiv til skinnfri filet så sant fettinnholdet er innenfor markedets krav og kvaliteten ellers er god. Så langt rapporterer kjøperne om at silda har mer fett enn i fjor på samme tid.

Silda på kysten er mindre av størrelse. Den som er tatt nordvest av Torsvåg er
fra 195- 230 gram, og dette er sannsynlig den silda som har stått på Kvænangen som nå er på vandring mot gytefeltet, skrier Sildelaget.
Fiskerne melder nå om at silda har satt kursen mot Norskekysten. I kommende uke er det forventet at silda når kysten i området Træna/Myken eller Røst.

Makrell
Makrellfiske var tidlig i uken hemmet av dårlig vær. Båtene kom i arbeid på onsdag og siden da er det innmeldt 13 100 tonn. Dette er fordelt på ni utenlandske (Skottland/ Shetland) båter, og tre norske som velger å ta hele eller deler av kvoten nå på vinteren.
Fisket har som de to foregående uker pågått nordvest av Orknøyene og til dels nord av Hebridene. Det meldes fortsatt om tette konsentrasjoner av makrell i dette område. Og det er stor aktivitet fra mange båter fra flere land.

Fullstendig rapport, kan du lese på Sildelaget sin nettside, www.sildelaget.no
 

NYHETER

Klima på dagsorden

Klimautfordringene blir hovedtema på Fiskebåt sitt årsmøte. Dette er også hovedtema i årsrapporten som følgjer vedlagt.Les heile saka
NYHETER

Satsar på gass og straum

Liefamilien satsar på straum og gass når dei byggar nytt. Libas blir den første fiskebåten som kombinerer gass og straum.Les meir
NYHETER

70 000 tonn tobis

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på 70 000 tonn tobis i 2018. Etter at det er gjennomført akustiske tokt, vil det foreligge nye råd 15. mai.Les hele saken
NYHETER

Lanserer nytt fiskespill

I et nytt dataspill kan en fiske seg opp fra en liten sjark og ende opp med en havgående tråler.Les hele saken
NYHETER

NRK treng bildehjelp

Har du opplevd ising på båten, og har du bilde eller video av det. Då er NRK interessert i kome i kontakt med deg.Les heile saka
NYHETER

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket