Fiskebåt - RSS Fiskebåt - Twitter Fiskebåt - LinkedIn Fiskebåt - FaceBook
No / En
NYHETER MEDLEMSFARTØY FOR MEDIA FOR MEDLEMMER
FREDAG 06. DESEMBER  •  FISKEBÅT
Mobil Sidekart Print Font størrelse Font størrelse
Img L

Miljøfokus på årsmøtet

Miljøutfordringar for havnæringane blir hovudtema på årsmøtet til Fiskebåt i februar. Dit kjem også klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) skal innleie om nettopp miljøutfordringer i havnæringane. Han blir så blir følgt opp av Svein Sundby som er forskar ved Havforskingsinstituttet. I tillegg skal seniorrådgivar Fredrik Myhre frå WWF delta i denne bolken, og adm.dir. Audun Maråk frå Fiskebåt, skal fortelje om Fiskebåt sine miljøsatsingar.

- Vi jobbar i ei evigvarande næring, og er prisgitt at havet er i økologisk balanse. Vi tar miljøutfordringane på største alvor. Difor har vi valt å ha miljøutfordringane i havet som ei av hovudsakene på årsmøtet. Dette blir garantert eit spennande møte, der vi har fått tak i svært gode innleiarar, seier Audun Maråk.

Politikk
Årsmøtet til Fiskebåt er ein viktig arena, der både politikarar, næringsaktørar og samarbeidspartnerar møtast. Også i år kjem fiskeriminister Per Sandberg (Frp), for å snakke om regjeringa sin fiskeripolitikk.

- Vi set stor pris på at sentrale politikarar prioriterer å delta på årsmøtet til Fiskebåt. Det same gjeld representantar frå forvaltninga og andre samarbeidspartnerar. Dette viser at Fiskebåt sitt årsmøte er ein sentral møteplass der vi i fellesskap kan finne gode løysingar, seier Maråk.

Ressursforsking
Ressursforsking er eit anna sentralt tema på årsmøtet. Administrerande direktør ved Havforskingsinstituttet, Sissel Rogne, skal gjere greie for instituttet sine målsettingar for villfiskforvaltninga. Temaet blir følgt opp med fleire forskarar som skal gjere greie for korleis havforskarane prioriterer, og korleis tilstanden er i dei tre havområda, Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet.

Detaljert program for årsmøtet finn du i lenka under artikkelen.
 

NYHETER

Klima på dagsorden

Klimautfordringene blir hovedtema på Fiskebåt sitt årsmøte. Dette er også hovedtema i årsrapporten som følgjer vedlagt.Les heile saka
NYHETER

Satsar på gass og straum

Liefamilien satsar på straum og gass når dei byggar nytt. Libas blir den første fiskebåten som kombinerer gass og straum.Les meir
NYHETER

70 000 tonn tobis

Havforskningsinstituttet tilrår en foreløpig kvote på 70 000 tonn tobis i 2018. Etter at det er gjennomført akustiske tokt, vil det foreligge nye råd 15. mai.Les hele saken
NYHETER

Lanserer nytt fiskespill

I et nytt dataspill kan en fiske seg opp fra en liten sjark og ende opp med en havgående tråler.Les hele saken
NYHETER

NRK treng bildehjelp

Har du opplevd ising på båten, og har du bilde eller video av det. Då er NRK interessert i kome i kontakt med deg.Les heile saka
NYHETER

Oppklarende om fiskehandel

Villfisknæringen møtte fredag fiskeriminister Per Sandberg for å avklare standpunkter knyttet til at landindustrien ønsker økt innflytelse over råstofftilgang, omsetningssystem og eierskap til fiskeressursene.Les hele saken
 
KalenderKALENDER
FacebookFACEBOOK
TwitterTWITTER
Oppskrifter fra God FiskOPPSKRIFTER FRA GODFISK
Yr.noVÆRMELDING FRA YR

FORSKNING

24.01.2017Åtte millioner til utvikling av ny redsk...
17.01.2017Varmere hav gir økt vekst i Barentshavet...
24.10.2016Slipper inn i russisk sone
18.10.2016Mye loddeyngel i Barentshavet
14.10.2016Har fått nok niser
13.10.2016Vil leie kystnotfartøy
30.08.2016Stor og fin loddeyngel
19.08.2016-2014-årgangen tegner å være sterk
19.08.2016-Usikkerhet om sild
26.04.2016Eros på tobistokt

MARKED

03.03.2017Verdiøkning i sjømateksporten
04.01.2017Sjømateksport for 91 milliarder
13.10.2016Sandberg til Brasil og Chile
23.09.2016Hyppigere minstepris for torsk
16.09.2016Mer penger til fiskeglade barn
03.06.2016Rekordhøy sjømateksport
01.06.2016Ny minsteprisordning for makrell
19.05.2016Ny representant i Polen/Tyskland
04.05.2016Fortsatt vekst i sjømateksporten
28.04.2016Norsk sjømat-standard for Europa

FISKERI

26.01.2017Litt mindre EU-lodde
23.01.2017Godt sildefiske i helgen
09.12.2016HI-direktøren: - Sanninga har datostempl...
28.11.2016Mindre aktivitet i sildefisket
07.11.2016Sildefisket godt i gang i nord
24.10.2016Stor interesse for nvg-silda
17.10.2016Makrellfisket mot slutten
03.10.2016Årets beste makrelldag
26.09.2016Fullt trykk i makrellfisket
14.09.2016God start på makrellfisket